Revize jeřábu

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu. Používání dle návodu výrobce.

PROVÁDÍME:

 • Revize jeřábu, revizní zkoušky, inspekce a kontroly jeřábů.
 • Zvláštní posouzení jeřábů dle ISO 12482:2014
 • Základní a opakovací školení jeřábníků, vazačů a obsluhy plošin.
 • Kontroly vázacích prostředků.
 • Kontroly ocelové konstrukce jeřábové dráhy.
 • Zajištění náhradní dokumentace jeřábů.
 • a další služby v oblasti zdvihacích zařízení.

Typy jeřábu na kterých provádíme revize:

 • Hydraulický nakládací jeřáb (hydraulická ruka)
 • Mobilní jeřáb
 • Mostové jeřáby
 • Kladkostroje
 • Zvedáky
 • Montážní plošiny
 • A další…

Ověřovací zkoušky ZZ

Zkouška se provádí před uvedením nového jeřábu do provozu. Slouží k ověření, zda jeřáb odpovídá stavu, zjištěnému při posuzování shody. Současně se při zkoušce prověřuje zajištění bezpečného provozu jeřábu. Zkoušku zajišťuje provozovatel, provádí ji revizní technik.

Revize ZZ dle ČSN 27 0142:2014

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. Revize a revizní zkoušky provádí revizní technik.

Revizní zkoušky ZZ  dle ČSN 27 0142:2014

zjišťování celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou, funkční zkouškou a následně zkouškou se zatížením. Termíny jednotlivých revizí a zkoušek vyplývají z ustanovení ČSN 27 0142:2014 a podle zatřídění jeřábu.

Periodické inspekce ZZ dle ČSN ISO 9927-1:2014

Inspekce musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se musí provádět ve shodě s návody výrobce. Termíny Inspekcí jsou stanoveny ČSN ISO 9927-1:2014. U všech provozovaných jeřábů nesmí interval periodických inspekcí překročit 12 měsíců.

Revize montážních plošin dle ČSN EN 280+A1:

Provádíme kompletní revize nůžkových a ramenových plošin,  na automobilovém podvozku, vlastním podvozku, akumulátorové i motorové.

Zvláštní posouzení dle ISO 12482:2014

Zvláštní posouzení jeřábu je nutno provést když dojde k přiblížení produkční kapacity jeřábu (DWP), nebo pokud chce majitel provozovat jeřáb “z druhé ruky” bez patřičných záznamů o provozu.

Kontrola zdvíhacích zařízení

Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Zvláštní posouzení:

Jeřáby jsou vyrobeny na určitou dobu provozu. Jestliže přesáhne tuto dobu je nutné provést Zvláštní posouzení podle ISO 12482:2014

Zvláštní posouzení (ISO 12482:2014)

První zvláštní posouzení musí být provedeno nejpozději před dosažením dané životnosti jeřábu.

Pokud chce majitel uvést do provozu použitý jeřáb, o kterém nemá informace, musí být nejprve provedeno Zvláštní posouzení.

Nevyhrazená zdvihací zařízení:

Pro nevyhrazená zdvihací zařízení neplatí vyhláška č. 19/1979 Sb. Ale platí pro ně ustanovení zákonů č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., NV č. 378/2001 Sb., příslušné technické normy a zvláště technické podmínky výrobců (Návody).

Technický stav těchto zařízení je nutno kontrolovat dle NV č. 378/2001 Sb. nejméně jedenkrát ročně. Nejedná se o Revize nebo Revizní zkoušky.

TYPY:

 • zdvihací čela nákladních automobilů
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla do nosnosti 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),

Máte dotaz ? Napište nám
JSME Zehoms-Servis.cz

1992

Jsme s vámi od roku 1992. Hlavní zaměření začínající firmy byly opravy hydraulických válců, hydraulických čerpadel a rozvaděčů a dalších hydraulických prvků…

TÝM

Náš tým se skládá z profesionálů, máme řadu osvědčení a certifikátů. Naše práce nás baví a rádi se učíme novým technologickým postupům.

FLEXIBILITA

Servis provádíme v naší dílně, nebo v pojízdné dílně přímo u klienta. Pokud si stroje také opravujete, můžeme Vám poskytnout náhradní díly.

SLUŽBY

Zabýváme se také: výroba těsnění, renovace otvorů pro čepová uložení a školící středisko pro školení obsluh strojníků,  jeřábníků,  obsluh montážních plošin a řidičů vysokozdvižných vozíků.